Results of the first Re-apaga Writing Contest

We are excited to announce the results of the first Re-apaga Writing Contest.
Throughout the last month, professional judges were reading your creative thoughts and ideas about Sustainability in Armenia. It was extremely hard for them to choose the best out of all the very good works, however, finally, they did it! Thus, the results are as following:
1st place: Angela Matinyan
2nd place: Vahan Varduhi
3rd place: Marina Hambardzumyan

Very soon, we are going to contact with the winners of the contest that they will be able to receive their prizes!

Again, we would like to thank all of you who have participated in our Contest. We do hope that you will continue stay engaged in our events and activities and be aware about this issue of sustainability in Armenia, working together towards a better future!

04.12.2016 - 11:55:42 by Artem - (0) Comments 

Writing Contest

Սիրելի հայ երիտասարդներ,

Վերջնաժամկետին մնաց տասնյոթ օր:

Հետևե՛ք հղմանը https://goo.gl/forms/GBuwuXxEXCZuT1br1 և ուղարկեք Ձեր շարադրությունները մինչև հոկտեմբերի 31-ը։
Պատասխանները կհայտարարվեն նոյեմբերի վերջին։ Հաղթողները կշահեն տարբեր մրցանակներ՝ տեսախցիկ, MP3-նվագարկիչ, Ռե-ապագայի վերնաշապիկ և այլն։ Մենք նաև ունենք ֆեյսբուքյան (https://www.facebook.com/groups/695586827261153/) էջ, որտեղ կարող եք տեղեկանալ մեր ապագա ծրագրերին և ստանալ Ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները։
Մաղթում ենք Ձեզ հաջողություն։
Միասին ավելի լավ ապագայի համար

14670682_1315124598522515_8364454196955537672_n

17.10.2016 - 03:23:45 by Artem - (0) Comments 

Re-apaga Writing Contest

Սիրելի Դիլիջանի երիտասարդություն, Ռե-ապագա բարեգործական հիմնադրամը դեռ սպասում է ձեր շարադրություններին։
Մենք որոշել ենք երկարացնել շարադրությունների վերջնաժամկետը՝ տալով Ձեզ հնարավորություն արտահայտել ձեր վառ և ստեղծագործ մտահաղացումները Հայաստանի կայունության վերաբերյալ։ Շարադրության թեմաներն են՝
8-14
1. Եթե լինեիք երկրի նախագահ, ի՞նչ կանեիք շրջակա միջավայրը մաքուր պահպանելու համար։
2. Ինչ՞ու պետք է մարդիկ պահպանեն շրջակա միջավայրը։
3. Ինչ՞ու են մարդիկ աղտոտում շրջակա միջավայրը։ Ինչպ՞ես կարող ենք հորդորել նրանց պահպանել մաքրություն։
15-18
1. Ինչպե՞ս կարող ենք Հայաստանը դարձնել մաքրությամբ առաջատար երկրներից մեկը։
2. Ի՞նչ կարող ենք անել թափոնների խնդրի վերաբերյալ։
3. Ինչպես կբացատրեք հետևյալ պնդումը .«Հայաստանի պայծառ ապագայի գրավականը` կայունությունն է»։
Հետևե՛ք հղմանը https://goo.gl/forms/GBuwuXxEXCZuT1br1 և ուղարկեք Ձեր շարադրությունները մինչև հոկտեմբերի երեսունմեկը։
Պատասխանները կհայտարարվեն նոյեմբերի վերջին։ Հաղթողները կշահեն տարբեր մրցանակներ՝ տեսախցիկ, MP3-նվագարկիչ, Ռե-ապագայի վերնաշապիկ և այլն։ Մենք նաև ունենք ֆեյսբուքյան (https://www.facebook.com/groups/695586827261153/) էջ, որտեղ կարող եք տեղեկանալ մեր ապագա ծրագրերին և ստանալ Ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները։
Մաղթում ենք Ձեզ հաջողություն։
Միասին ավելի լավ ապագայի համար։

______________________________________________________________________________________________

Dear Youth of Dilijan,
Re-apaga charity foundation is still waiting for your essays!
We have decided to give you one more month in order to express your creativity and ideas about sustainability in Armenia by participating in a writing contest. You can write an essay on one of the following topics:
8-14
  1. If you were a president, what would you do in order to save the environment?
  2. Why do people need to save the environment?
  3. Why do people litter? How can we make them clean up after themselves?
15-18
  1. How can I make Armenia a role model of sustainable development?
  2. What can we do with E-Wastes?
  3. Explain the statement: Sustainability is the best pathway for Armenia
Follow the link https://goo.gl/forms/GBuwuXxEXCZuT1br1 and upload your writing online by October 31.
The results will be announced by the end of November! The best works will be rewarded with valuable prizes such as a camera, an MP3-player, flash-drive, and a Re-apaga T-Shirt.
Also, we have created a page in Facebook (https://www.facebook.com/groups/695586827261153/), dedicated to the contest, where you can find all news, information, ask any questions!
Good luck!
Together for a better future!
 
14067646_1793807704236298_5583218477577885825_n

17.10.2016 - 01:42:39 by Artem - (0) Comments 

Creative Writing Contest

Re-apaga, the charity foundation with the mission to make Armenia a Role-Model of Sustainability in the world and free it from the most harmful trash: Electronic Waste, announce the opening of the first online creative writing contest for the change-makers «Future leaders of the great Armenia».
14067646_1793807704236298_5583218477577885825_n
The main aim is to raise awareness about the huge harmful impact of Electronic-Waste on the environment and human health and to spread the ideas about sustainable development among youth. The valuable prices will be awarded for the best works!
Deadline for the submission of your creative writings is September 23, 2016. Please, send your works to
Public-Relations@re-apaga.am

The topics for the essays and age groups:
14-18 years old:
1. How can I make Armenia a role model of sustainable development?
2. What can we do with E-Waste?
3. Explain the statement: Sustainable development is the best pathway for Armenia?

12-14 years old:
1. If you were a president, what would you do in order to save the environment?
2. How can old electronic devices gain a new life?
3. Why do people litter? How can we make them clean up after themselves?

28.08.2016 - 11:06:19 by Founder - (0) Comments 

protect the Environment and make Armenia great

X

Search on WebsiteX

Menu